За мен

маг.фармацевт, управител на аптека Афиа Билла

Завършил е Фармация в МУ - гр. София

Опит

Управител
8000, Бургас, България, ул. Гочо Иванов №20 (Билла на Трапезица)