За мен

Проф. Маринов е преподавател в катедрата по патофизиология в Медицинския университет в Пловдив и Зам. Ректор на МУ-Пловдив. Има специалности по пневмология и фтизиатрия и патофизиология.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1995 г. 

В катедрата по патофизиология постъпва на работа през 1999 г. като редовен докторант, след което преминава последователно през академичните длъжности асистент, доцен и професор. Научните му интереси са в областта на физиология и патофизиология на физическото натоварване, кардиопулмонални тестове с натоварване, функционално изследване на дишането, бронхопровокационни тестове. Има множество специализации у нас и в чужбина - Италия, Австрия и Германия. 

Приема пациенти в амбулаторна пулмологична практика в МЦ Фама Медикал.

Проф. Маринов е Директор на Медицинкия Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) към МУ-Пловдив - най-комплексният обучителен център за медицински специалисти в България.

Опит

4000, Пловдив, България,
35932602311
Платен прием
Работи с осигурител