За мен

маг.фармацевт, управител на аптека Афиа Търговска - гр. Ямбол

Завършила е Фармация в МУ - гр. София

Опит

Управител
8600, Ямбол, България, ул.Търговска №31