За мен

маг.фармацевт, управител на аптека Бургас - Фаркол

Завършила е Фармация в МУ - гр. София

Опит

Управител
8000, Бургас, България, бул. Христо Ботев №1