За мен

Завършила МУ - София, специалност Фармация

Управител на аптека Здраве град Свищов