За мен

Завършила МУ - София, специалност Фармация

Управител на аптека Здраве град Свищов 

Опит

Управител
5250, Свищов, България, Ул. Цар Освободител 2