Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Спешна медицина

Сертификати

Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2017-02-12

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb