За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен

Специализант по неврология в МБАЛ - Габрово