За мен

маг.фармацевт, управител на аптека Ирис

Завършила е Фармация в МУ - гр. София

Опит

Управител
8000, Бургас, България, ул. Цар Калоян № 17