За мен

Нина Михайлова е преподавател в Медицинския колеж в Плевен.

Завършма Медицинския колеж в Пловдив /тогава ИПЗКССО/ през 1989 г. 

След дипломирането си започва работа в гр. Левски, Плевенско. Работила е в продълежине на 5 г.  в лабораторията по образна диагностика към УМБАЛ "Георги Странски" в Плевен. От 2000 до 2007 г. е в отделението по лъчелечение в Университетската болница.

от 200 7г. е преподавател в колежа.