За мен

Д-р Борил Петров е изпълнителен директор на Пета многопрофилна болница на активно лечение, гр. София.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb