За мен

Завършила МА-София, медицинска сестра

Работи в Клиника по неврохирургия  в УМБАЛ "Св.Иван Рилски" София

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
35928510827
Работи с осигурител