За мен

Магистър-фармацевт в Болнична аптека - Първа МБАЛ.

Опит

Магистър-фармацевт
1000, София, България, бул. Патриарх Евтимий 37