За мен

Магистър-фармацевт в Болнична аптека - Първа МБАЛ.