За мен

Старша медицинска сестра в Клиника по очни болести УБМАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"