За мен

Старша сестра в Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

.