За мен

специалист - обща медицина, педиатрия

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Стара Загора

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Ивайло №1
Платен прием
Работи с осигурител