За мен

1992 г.- специалност по Вътрешни болести. 1998 г. - специалност по пневмология и фтизиатрия