За мен

специалист - анестезиолог, началник на КАИЛ - УМБАЛ Св. Георги - Пловдив

Завършил медицина в МУ - Пловдив. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - София.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Работи с осигурител