За мен

специалист - вътрешни болести

Завършила медицина в МУ - София. Придобити специалности по вътрешни болести и спешна медицина в МУ - София.