За мен

специалист - анестезиолог

Завършил медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - София.

Опит

9600, Балчик, България, ул. Д-р Златко Петков 1
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb