За мен

специалист - анестезиолог

Завършила медицина в МУ - Стара Загора. Придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение в МУ - Варна.

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител