За мен

специалист - ендокринолог

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Ендокринология и болести на обмяната" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. Варна