За мен

специалист - ендокринолог

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Ендокринология и болести на обмяната" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. Варна

Опит

8000, Бургас, България, ж.к. Зорница, бл. 57, ет. 2 - партерен
Платен прием
Работи с осигурител