За мен

специалист - обща медицина

Завършила е Медицина в МУ - Стара Загора

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. София