За мен

Завършила Медицински колеж - Плевен, специалност "Медицинска сестра"

Старша сестра на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ-Ловеч. 

Допълнителна специалност "Управление на здравните грижи"