Опит

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А
1000, София, България, бул. Христо Ботев 120

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb