Опит

ендокринолог
1632, София, България, ул Фр. Грюнангер 2, к-т 112
35924036112
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)