За мен

Преподавател МУ – Плевен

Преподавателска дейност

  • Учебна клинична практика

Научни интереси

  • Обучение и контрол на пациенти с бронхиална астма

Членство в научни и обществени организации

  • Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи