Опит

Заместник Управител по ЛДД
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
359899915583
Платен прием
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, ул. Съединение 42
359899915583
АИППМП
Платен прием
Работи с осигурител

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb