За мен

Завършил ВМИ-Плевен, специалист по дерматология и венерология, авиационна медицина. Предстои защита на специалност Социална медицина и здравен мениджмънт.

Опит

5800, Плевен, България, гр. Долна Митрополия
359888356537
Платен прием
Работи с осигурител