За мен

Завършил ВМИ-Плевен, специалист по дерматология и венерология, авиационна медицина. Предстои защита на специалност Социална медицина и здравен мениджмънт.