За мен

Завършила медицина в МУ-Варна, специалист „Анестезиология и интензивно лечение, Началник отделение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" Велико Търново