За мен

Завършила ВМИ-Плевен, специалист обща медицина