За мен

специалист - нервни болести

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Нервни болести" в МУ - гр. София