Последователи
д-р Евелина  Дарабанова
д-р Евелина Дарабанова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Николай Стойнов
д-р Николай Стойнов
Гастроентерология
д-р Маргарита Райкова
д-р Маргарита Райкова
Ендокринология и болести на обмяната