За мен

Д-р Чешмеджиев е анестизиолог в УМБАЛ "Каспела" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1995 г. Специалност по анестезиология и интензивно лечение придобива през 2001 г.