Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител
9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb