За мен

Психологично консултиране и терапия. Работа с деца и възрастни. Индивидуални и семейни сеанси. Онлайн консултиране.

Член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) - BGRP -1276. Член на Дружеството по Позитивна психотерапия в България. Член на Съюза на учените в България, клон Благоевград - 2167.