За мен

През 1977 г. става кандидат на медицинските науки с дисертация в областта на жлъчно-чернодробната хирургия, от 1993 г. е д.м.н. с дисертация в областта на лапароскопската хирургия. През 1989 г. е избран за доцент, а 1998 г. - за професор. Притежава специалностите “Хирургия”, “Онкология” и “Спешна медицина”.Специализирал е в Москва, Виена, Базел, Инсбрук и Мадрид. Извършва първата у нас и на Балканския полуостров лапароскопска холецистектомия на 11.03.1993 г.

Членува в пленума на Българското хирургическо дружество, основател и председател на секцията по мини-инвазивна хирургия на БХД. Член на Европейското дружество на хирурзите, Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози. Почетен член наСръбското хирургическо дружество, членува още в дружеството на лапароскопските хирурзи на Сърбия и дружеството на лапароскопските хирурзи на Македония. Участва в редакционния съвет на списание “Висцерална хирургия”.

Научните му интереси са областите Лапароскопска хирургия, Жлъчно-чернодробна хирургия, Хирургия на стомаха и дуоденума, Хирургия на дебелото и правото черво,

Херниология. Има над 180 научни публикации в областта на спешната, коремната, онкологичната и лапароскопската хирургия.


Опит

1000, София, България, ул. Козяк № 1
Платен прием
Работи с осигурител