За мен

специалист - ревматолог

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител