За мен

специалист - детска ендокринология и болести на обмяната

Завършила е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по " Детска ендокринология и болести на обмяната" и "Педиатрия" в МУ - гр. Варна

Опит

8000, Бургас, България, ул. Г.С. Раковски 40
Платен прием
Работи с осигурител