За мен

Национален консултант по клинична патология, Заместник-ректор по Eвропейска Интеграция и Международно Сътрудничество в Медицински Университет, Плевен...

Проф. Поповска е Доктор на науките по научната специалност „Патологоанатамия и цитопатология” от 2001 г. и Магистър по „Обществено Здраве и Здравен мениджмънт” от 2010 г.

През 2001 год. на проф. Поповска е присъдена научно-образователна степен „Доктор“ за дисертация на тема: "Първична химиотерапия при РМЖ-клинико-морфологични паралели и влияния върху апоптозата,пролиферацията и експресията на някои онкопротеини“.

През 20016 г. е избрана за доцент, а през 2015 г. – за професор към Катедра „Патоанатомия“, Медицински Университет, Плевен.
В периода 2008-2013 г. Проф. Поповска е ръководител на Катедра по Патоанатомия в МУ Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886127
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием