За мен

Доцент към Катедрата по обща и клинична патология на МУ - Пловдив. Завежда пловдивския клон на Дружеството на патолозите.