За мен

Доцент към Катедрата по обща и клинична патология на МУ - Пловдив. Завежда пловдивския клон на Дружеството на патолозите.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
35932602444
Работи с осигурител