За мен

Лекар в Клиника по детска ортопедия и травматология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
php?p=news&c=1&id=19695
Българският лекар - застрашен вид?
html
Над 400 специалисти са отличени ка...
bg/zdrave/article/5543498
През лятото д-р Пенев поема на деж...

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359877525909
Лечение на травми на опорно-двигателния апарат и ортопедични заболявания при деца.
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359877525909
Лечение на травми на опорно-двигателния апарат и ортопедични заболявания при деца.
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb