За мен

Началник на отделението по химиотерапия в Пловдивския онкологичен диспансер.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. "Васил Априлов" 9, ет. 3, каб. 6
Дни за консултация

Понеделник

16:00 - 18:00

Вторник

16:00 - 18:00

Сряда

16:00 - 18:00

Четвъртък

16:00 - 18:00

Петък

16:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска онкология
Онкология

Специалности

Медицинска онкология
Онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb