За мен

Завършила МУ-Плевен, през 1983г. специалист по педиатрия и обща медицина

Хоноруван асистент по обща медицина към Катедра обща медицина на МУ-Плевен 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Сан Стефано 1
35964888232
Платен прием
Работи с осигурител