Специалности

Медицинска онкология
Онкология

Сертификати

Анемия по време на беременност
2018-07-21
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2018-07-21
Медикаментозна алергия
2018-07-21
Ухапвания от змия
2018-07-21
Шуслерова сол №2
2018-11-03
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2018-11-03
Тежки полиорганни увреждания в резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2018-11-03
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2018-11-04
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2018-11-04
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-11-13
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2018-11-13
Шуслерова сол №3
2019-01-02

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb