За мен

Завършил медицина в МУ-Плевен

Специалист по акушерство и гинекология и обща медицина 

Опит

5800, Плевен, България, с.Бреница
359888882817
Платен прием
Работи с осигурител