Опит

6000, Стара Загора, България, СЗС-с.Горно Ботево, СЗС-с.Плоска могила
Работи с осигурител