Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
dievadoc@yahoo.com 359889711502
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:30

Вторник

07:30 - 14:30

Сряда

07:30 - 14:30

Четвъртък

07:30 - 14:30

Петък

07:30 - 14:30

Прием само след запазен час
Платен прием

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология
Епилептология
Невросонология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb