За мен

Опит

1000, София, България, ул. Бачо Киро 47
35929839494
Дни за консултация

Вторник

09:00 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb