Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
35952786911
Профилактика на детското здравеопазване до 2 години.
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 18:00

Вторник

13:00 - 18:00

Четвъртък

08:00 - 11:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител