Опит

6100, Казанлък, България, ул. Стара Планина 12
Диагностика и лечение на ушно-носно-гърлени болести.
Платен прием
Работи с осигурител